TerraWing firar 20 år!

Det har gått tjugo år sedan vi startade TerraWing, 2003-2023!

Tiden har gått fort och varit mycket rolig. Vi känner att vi har gjort en fantastisk resa. Vi vill tacka våra kunder, leverantörer, anställda och partners för ett mycket bra och problemfritt samarbete under alla år. Vissa har följt oss sedan starten och nya, av samtliga kategorier, tillkommer ständigt. Vi har klarat svarta siffror varje år och gått från första årets omsättning på drygt 3 miljoner till ca. 90 miljoner.

Vi har specialiserat oss på enbart grundläggning, av i första hand bullerskärmar. Vi konkurrerar inte med våra kunder med att utföra egna entreprenader. Våra beräkningsprogram är en styrka tillsammans med våra väl upparbetade administrativa rutiner.

Vi utvecklar och förfinar ständigt våra produkter.

Vi har levererat fundament till >260 km bullerskärmar och utfört beräkningar för grundläggning av >4000 bullerskärmar. Våra största marknader är Sverige och Norge. Vi har också beräknat och levererat fundament till Danmark, Estland, Irland och Portugal.

Vi importerar ca. 1550 ton stål/år.

Vi känner stor ödmjukhet inför besök hos våra tillverkare, där vi ser hur många familjer som har sin försörjning från våra produkter.

Vi ser fram mot nya spännande år. Vi ”går igång” när vi får vara med och lösa problem utifrån vår kunskap om grundläggning och bullerskärmar.

Tack alla för våra första 20 år!