Produkter

Vi har tagit fram ett patenterat fundament med många fördelar

Vi har funnits sedan 2003 och våra patenterade vingfundament ger flera fördelar för dig som kund. Bland annat vår höga kapacitet på 4 till hela 15 fundament per timme, men också att ingen grävning, borrning, återfyllnad, packning, formsättning, gjutning eller svetsning krävs. Fundamenten kan även installeras när det är tjäle i marken och klarar de flesta markförhållanden. Våra produkter behöver minimala för- och efterarbeten och blir på så sätt mer ekonomiska och enkla att använda.

Vi utför alltid dimensionering av fundament och stolpar i våra avancerade beräkningsprogram.

Fundament med vingar för grundläggning av bullerskyddskärmar är vår största marknad, dessa fundament levererar vi i längder från 0,6 till 3,0 m och med rördiameter från 70 mm till 194 mm. Samtliga fundament har vår patenterade justeringsanordning som ger en justering av montageplattan på +/– 45 mm i X- och Y-led + rotation.

Längden på fundamenten och hur vingarna ser ut och var vingarna är placerade har stor betydelse. Designen på fundamentet modulerar vi helt efter användningsområde och geotekniska förutsättningar. Vid korta bullerskärmar där det behövs få fundament väljer vi en fundamenttyp.

Vid långa bullerskärmar med många fundament längs sträckor med skiftande förhållanden kan man behöva använda flera olika fundamenttyper för att optimera kostnaden. Då gör vi en ”fundamentplan” som visar var de olika fundamenttyperna ska sitta.

På ytor där det inte finns plats att driva ned ett vingfundament på grund av närhet till berg kan vi som alternativ leverera ingjutningsgods. Ingjutningsgodset består av översta delen av ett fundament, med justeringsanordning och armering för ingjutning i betong. Samtliga produkter levereras uppmärkta från fabrik. Vi kan även laborera med olika stolptyper för att optimera den totala materialkostnaden.

Tillverkning av fundamenten sker i fabriker som uppfyller följande krav:

Fundament för bullerskärmar vid vägar

Bullerskärm väg

bullerskärm väg