Aktuellt

Halmstad

NRC Group har byggt en skärm i Hallsberg där TerraWing har levererat fundament och stolpar

Halmstad

GreeNest Form har byggt skärm vid Wrangelsgatan i Halmstad

Halmstad

GreeNest Form har byggt skärm vid Sannarpsskolan i Halmstad

Vellinge

GreeNest Form har byggt absorberande skärm på vall i Vellinge.

Vi har levererat fundament och stolpar.

Hallsberg

Vi har nu levererat samtliga fundament och stolpar till Hallsberg där NRC bygger bullerskärm utmed järnväg.

Fellingsbro

Utmed Fellingsbrovägen ca 1,5 mil utanför Arboga i Arboga kommun rivs gamla bullerskärmar och ersätts med nya byggda i lösvirke.

Vi har levererat fundament och stolpfötter för trästolpar.

Danmark

Leverans av fundament för grundläggning av solpaneler. Panelerna ska vrida sig efter solen och vid starka vindar inta ett vågrätt läge. Snabb nedslagning av Bopec.

Väg 73 Nynäsvägen, Vega trafikplats.

Skanska bygger Vega trafikplats. GreeNest form bygger bullerskärmarna och vi levererar fundament och stolpar.