Aktuellt

TerraWing 2003-2023

Det har gått tjugo år sedan vi startade TerraWing. Tiden har gått fort och varit mycket rolig. Vi känner att vi har gjort en fantastisk resa. Vi vill tacka våra kunder, leverantörer, anställda och partners för ett mycket bra och problemfritt samarbete under alla år. Vissa har följt oss sedan starten och nya, av samtliga kategorier, tillkommer ständigt. Vi har klarat svarta siffror varje år och gått från första årets omsättning på drygt 3 miljoner till ca. 90 miljoner.

Vi har specialiserat oss på enbart grundläggning, av i första hand bullerskärmar. Vi konkurrerar inte med våra kunder med att utföra egna entreprenader. Våra beräkningsprogram är en styrka tillsammans med våra väl upparbetade administrativa rutiner.

Vi utvecklar och förfinar ständigt våra produkter.

Vi har levererat fundament till >260 km bullerskärmar och utfört beräkningar för grundläggning av >4000 bullerskärmar. Våra största marknader är Sverige och Norge. Vi har också beräknat och levererat fundament till Danmark, Estland, Irland och Portugal.

Vi importerar ca. 1550 ton stål/år.

Vi känner stor ödmjukhet inför besök hos våra tillverkare, där vi ser hur många familjer som har sin försörjning från våra produkter.

Vi ser fram mot nya spännande år. Vi ”går igång” när vi får vara med och lösa problem utifrån vår kunskap om grundläggning och bullerskärmar.

Tack alla för våra första 20 år!

Under 2022-2023 har vi varit involverade i 3 stora projekt avseende bullerskyddsskärmar.

 • Skanska | Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg
  Till detta projekt har vi levererat:
  – 2791 Fundament
  – 3272 Stolpar
 • Implenia | Varbergstunneln
  Till detta projekt har vi levererat:
  – 1012 Fundament
  – 999 Stolpar
 • Stalcorp & OHL | Lund-Arlöv
  Till detta projekt har vi levererat
  – 2158 fundament

TerraWing i Byggfakta DOCU:s nyhetsbrev

V44 finns vi med i nyhetsbrevet hos Byggfakta DOCU. Där kan du läsa mer om våra senaste projekt.

https://www.byggfaktadocu.se/

Vi har nu med god marginal passerat grundläggande av 200 kilometer skärmar.

Förbifart Stockholm Kungens Kurva

Vi har påbörjat leveranser av fundament och stolpar till GreeNest Form

som bygger bullerskärmar åt Skanska vid Kungens Kurva.

Kontinentalbanan

Sommarens stora leverans av fundament till Grundtuben är nu avklarad.

Säkerhetsstängsel

Vi har levererat fundament och stolpar till Heda Skandinavien AB till Åkersberga, Uppsala, Västervik och Södertälje.

Malmö Kontinentalbanan

Vi levererar nu första sändningen med fundament till Grundtuben som bygger bullerskärm utmed Kontinentalbanan i Malmö.

Bråvalla

Vi har levererat fundament och stolpar till Bråvalla trafikplats.

Bullerskärm Vellinge, skärm Woodplastic

Bullerplank monterat av entreprenören Greenest Form AB och finns i Vellinge Kommun och är ett bullerskydd för en återvinningsstation som ägs av SYSAV. Planket är 5 meter högt.

Vi har åter fått frågan:

Är det era fundament Trafikverket håller på att förstärka utmed Mälarbanan i Jakobsberg?

Det är inte våra fundament som förstärks.

De fundament vi levererat till Mälarbanan är granskade och godkända och fungerar klanderfritt.

Liksom de övriga 27 kilometerna vi levererat till bullerskärmar utmed järnväg. Samtliga fundament har genomgått Trafikverkets granskning och godkänts.

Stockholm

NRC Group bygger skärm vid Nynäsbanan (segersäng)

Inom kort kommer de även börja bygga nästa del (Länna)

2019-09-13

Klargörande

Vi har fått frågan om det är våra fundament som Trafikverket inte har godkänt utmed Mälarbanan i Jakobsberg.

Trafikverket har gått ut med en särskild upphandling för att rätta till de felaktiga fundamenten.

”Förstärkningsarbeten bullerplank projekt Mälarbanan”  Upphandling 205881.

Vi vill poängtera att det inte är TerraWing fundament det gäller utan ett annat fabrikat som inte på något sätt liknar TerraWing.

De fundament vi levererat till Mälarbanan är granskade och godkända av Trafikverket.

Halmstad

NRC Group har byggt en skärm i Hallsberg där TerraWing har levererat fundament och stolpar

Halmstad

GreeNest Form har byggt skärm vid Wrangelsgatan i Halmstad

Halmstad

GreeNest Form har byggt skärm vid Sannarpsskolan i Halmstad

Vellinge

GreeNest Form har byggt absorberande skärm på vall i Vellinge.

Vi har levererat fundament och stolpar.

Hallsberg

Vi har nu levererat samtliga fundament och stolpar till Hallsberg där NRC bygger bullerskärm utmed järnväg.

Fellingsbro

Utmed Fellingsbrovägen ca 1,5 mil utanför Arboga i Arboga kommun rivs gamla bullerskärmar och ersätts med nya byggda i lösvirke.

Vi har levererat fundament och stolpfötter för trästolpar.

Danmark

Leverans av fundament för grundläggning av solpaneler. Panelerna ska vrida sig efter solen och vid starka vindar inta ett vågrätt läge. Snabb nedslagning av Bopec.

Väg 73 Nynäsvägen, Vega trafikplats.

Skanska bygger Vega trafikplats. GreeNest form bygger bullerskärmarna och vi levererar fundament och stolpar.