Övriga Fundament

Fundament för vägmärken och portaler

Vi har sedan starten 2003 levererat ca 5 000 fundament för grundläggning av Vägmärken och Vägmärkesportaler. Storleken på skyltarna är allt från små hastighetsskyltar upp till vägmärkesportaler på närmare 50 m².

Vägmärkesfundamenten har alltid tre vingar. För mindre vägmärken och gatuskyltar används fundament från 0,6 till 1,5 m och för grundläggning av orienteringstavlor och portaler används de större fundamenten från 1,5 till 3,0 m.

AB Blinkfyrar är vår återförsäljare av fundament för vägmärken. Här kan du läsa mer om dem.

Fundament för vägmärken och portaler

Fundament för säkerhetsstängsel

Vi har sedan 2004 levererat fundament för grundläggning av säkerhetsstängsel. Tack vare den höga kapaciteten och det industriella tänket så blir TerraWing en mycket kostnadseffektiv lösning.

De säkerhetsstängsel vi grundlagt har haft en höjd på mellan 4,0-5,5 meter.

Fundament för master och belysningsstolpar

Fundament för belysningsstolpar och belysningsmaster finns i längder mellan 1,0 till 2,5 meter och med 3 vingar. Skillnaden mot vägmärkesfundament är att dessa har hål för in- och utgående kablar och kan fås med hålbild i plattan så att de passar de flesta typer av belysningsmaster.

Ingjutningsgods för bullerskyddsskärmar

På ytor där det inte finns plats att driva ned ett vingfundament på grund av närhet till berg kan vi som alternativ leverera ingjutningsgods. Ingjutningsgodset består av översta delen av ett fundament, med justeringsanordning och armering för ingjutning i betong. Samtliga produkter levereras uppmärkta från fabrik. Vi kan även laborera med olika stolptyper för att optimera den totala materialkostnaden.

Fundament för bullerskärmar vid vägar

Bullerskärm väg

Bullerskydd med fundament från Terrawing

Bullerskärm järnväg