Stora projekt för TerraWing under 2022-2023

Under 2022-2023 har vi varit involverade i 3 stora projekt avseende bullerskyddsskärmar.

 • Skanska | Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg
  Till detta projekt har vi levererat:
  – 2791 Fundament
  – 3272 Stolpar
 • Implenia | Varbergstunneln
  Till detta projekt har vi levererat:
  – 1012 Fundament
  – 999 Stolpar
 • Stalcorp & OHL | Lund-Arlöv
  Till detta projekt har vi levererat
  – 2158 fundament