Bullerskärm väg

Fundament för bullerskärm vid väg

Fundament för bullerskärmar utmed gator och vägar är vår största marknad. Här är snabbheten vid montering av fundamenten en stor fördel då arbetet ofta innebär inskränkningar i trafiken. Kapaciteten är 4-15 fundament per timme beroende på markförhållanden. Som vanligt så utför vi beräkningar i våra avancerade beräkningsprogram. Utmed gator och vägar kan snöplogslasten vara dimensionerande beroende på avståndet från vägkant till skärmen.

Fundamenten slås ner med hydraulhammare monterad på grävmaskin eller genom Bopec Väst AB´s bilar. Om bullerskärmen ska stå långt från vägbanan eller om terrängen är mycket kuperad så används med fördel Bopec´s bandgående maskiner.

Fundamentens längd och vingarnas utformning skiljer sig mycket åt beroende på de geotekniska förutsättningarna. Vi har grundlagt bullerskärmar i geoteknik från lera med mycket låga skjuvhållfasthetsvärden till tunnelberg med 600 mm sprängsten.

Tillverkning av fundamenten sker i fabriker som uppfyller följande krav:

Fundament för bullerskärmar vid vägar

Fundament för bullerskärm vid väg

Fundament för bullerskärmar utmed gator och vägar är vår största marknad. Här är snabbheten vid montering av fundamenten en stor fördel då arbetet ofta innebär inskränkningar i trafiken. Kapaciteten är 4-15 fundament per timme beroende på markförhållanden. Som vanligt så utför vi beräkningar i våra avancerade beräkningsprogram. Utmed gator och vägar kan snöplogslasten vara dimensionerande beroende på avståndet från vägkant till skärmen.

Fundamenten slås ner med hydraulhammare monterad på grävmaskin eller genom Bopec Väst AB´s bilar. Om bullerskärmen ska stå långt från vägbanan eller om terrängen är mycket kuperad så används med fördel Bopec´s bandgående maskiner.

Fundament för bullerskärmar vid vägar

Fundamentens längd och vingarnas utformning skiljer sig mycket åt beroende på de geotekniska förutsättningarna. Vi har grundlagt bullerskärmar i geoteknik från lera med mycket låga skjuvhållfasthetsvärden till tunnelberg med 600 mm sprängsten.

Tillverkning av fundamenten sker i fabriker som uppfyller följande krav:

Bullerskydd med fundament från Terrawing

Bullerskärm järnväg

Fundament för vägmärken och portaler

Övriga fundament