Bullerskärm järnväg

Fundament för bullerskärm utmed järnväg

Fundament för grundläggning av bullerskärm utmed järnväg finns i längder från 1,5 till 3,5 m. Dessa fundament är betydligt kraftigare än våra övriga fundamenttyper, detta för att uppfylla Trafikverkets krav på dynamiska laster och livslängdklasser.

Dimensionerande tåghastighet kan skifta mellan 50 km/h till 300 km/h där avståndet från spårmitt är från 3.5 m och uppåt. Tack vare TerraWings höga kapacitet så är våra fundament extra gynnsamma längs med järnväg då det ofta är begränsad tid att arbeta längs med spåret. Tack vare att du slår ner fundamenten i orörd mark så slipper du även problem med eventuella sättningar på grund av grävning i banvallen, när bullerskydden är placerade nära spårmitt.

Om ni bara kommer åt att slå ner fundamenten från spåret så används en spårgående grävmaskin eller Bopecs bandgående maskin placerad på tågvagn. Om utrymme finns bredvid spåret så undviker ni att nyttja rälsen genom att slå fundamenten med grävmaskin eller Bopec’s bandgående maskin direkt från terrängen.

Vill ni veta mer om våra fundament är ni välkommen att kontakta oss på TerraWing

Ring oss gärna om ni ska projektera eller bygga bullerskydd längs med järnväg. Då kan vi dela med oss av den kunskap vi skaffat oss från de över 50 km bullerskydd vi fått granskade och godkända av Trafikverket/SL.

Tillverkning av fundamenten sker i fabriker som uppfyller följande krav:

Bullerskydd med fundament från Terrawing

Fundament för bullerskärm utmed järnväg

Fundament för grundläggning av bullerskydd utmed järnväg finns i längder från 1,5 till 3,5 m. Dessa fundament är betydligt kraftigare än våra övriga fundamenttyper, detta för att uppfylla Trafikverkets krav på dynamiska laster och livslängdklasser.

Dimensionerande tåghastighet kan skifta mellan 50 km/h till 300 km/h där avståndet från spårmitt är från 3.5 m och uppåt. Tack vare TerraWings höga kapacitet så är våra fundament extra gynnsamma längs med järnväg då det ofta är begränsad tid att arbeta längs med spåret. Tack vare att du slår ner fundamenten i orörd mark så slipper du även problem med eventuella sättningar på grund av grävning i banvallen, när bullerskydden är placerade nära spårmitt.

Bullerskydd med fundament från Terrawing

Om ni bara kommer åt att slå ner fundamenten från spåret så används en spårgående grävmaskin eller Bopecs bandgående maskin placerad på tågvagn. Om utrymme finns bredvid spåret så undviker ni att nyttja rälsen genom att slå fundamenten med grävmaskin eller Bopec´s bandgående maskin direkt från terrängen.

Vill ni veta mer om våra fundament är ni välkommen att kontakta oss på TerraWing

Ring oss gärna om ni ska projektera eller bygga bullerskydd längs med järnväg. Då kan vi dela med oss av den kunskap vi skaffat oss från de över 20 km bullerskydd vi fått granskade och godkända av Trafikverket/SL.

Tillverkning av fundamenten sker i fabriker som uppfyller följande krav: