2016 

Bullerskärm Skutskär. Beställare: Veidekke/TRV