2016 

Bullerskärm Gamla Uppsala. Beställare: Byggruppen & Svevia