2016 

Bullerskärm Stenkullen. Beställare: Segermo AB