2016 

Noise Screen Skutskär. Client: Veidekke/TRV