Fundament för bullerskyddsskärmar utmed järnväg

Fundament för grundläggning av bullerskyddsskärmar utmed järnväg finns i längder från 1,5 till 3,5 m. Dessa fundament är betydligt kraftigare än våra övriga fundamenttyper, detta för att uppfylla Trafikverkets krav på dynamiska laster och livslängdklasser.

Dimensionerande tåghastighet kan skifta mellan 50 km/h till 300 km/h där avståndet från spårmitt är från 3.5 m och uppåt. Tack vare TerraWings höga kapacitet så är våra fundament extra gynnsamma längs med järnväg då det ofta är begränsad tid att arbeta längs med spåret. Tack vare att du slår ner fundamenten i orörd mark så slipper du även problem med eventuella sättningar på grund av grävning i banvallen, när bullerskyddsskärmen är placerad nära spårmitt.

Om ni bara kommer åt att slå ner fundamenten från spåret så används en spårgående grävmaskin eller Bopecs bandgående maskin placerad på tågvagn. Om utrymme finns bredvid spåret så undviker ni att nyttja rälsen genom att slå fundamenten med grävmaskin eller Bopec´s bandgående maskin direkt från terrängen.

Ring oss gärna om ni ska projektera eller bygga en bullerskyddsskärm längs med järnväg så kan vi dela med oss av den kunskap vi skaffat oss från de över 20 km bullerskyddskärmar vi fått granskade och godkända av Trafikverket/SL.

Tillverkning av fundamenten sker i fabriker som uppfyller följande krav:

  • Certifierade enligt SS-EN 1090 upp till utförandeklass EXC3.
  • Produkterna är varmförzinkade enligt ISO 1461.
  • Certifierade enligt EN 9001 och EN 14001.
vingfundament för bullerskyddsskärmar längs vägar från Terrawing
BULLERSKÄRM VÄG
stolpar för vingfundament längs vägar och järnvägar för bullerskydd
STOLPAR
Fundament för vägmärken och portaler
ÖVRIGA PRODUKTER