Fundament för bullerskärmar vid vägar

Fundament för bullerskärmar utmed gator och vägar är vår största marknad. Här är snabbheten vid montering av fundamenten en stor fördel då arbetet ofta innebär inskränkningar i trafiken. Kapaciteten är 4-15 fundament per timme beroende på markförhållanden. Som vanligt så utför vi beräkningar i våra avancerade beräkningsprogram. Utmed gator och vägar kan snöplogslasten vara dimensionerande beroende på avståndet från vägkant till skärmen.

Fundamenten slås ner med hydraulhammare monterad på grävmaskin eller genom Bopec Väst AB´s bilar. Om bullerskärmen ska stå långt från vägbanan eller om terrängen är mycket kuperad så används med fördel Bopec´s bandgående maskiner.

Fundamentens längd och vingarnas utformning skiljer sig mycket åt beroende på de geotekniska förutsättningarna. Vi har grundlagt bullerskärmar i geoteknik från lera med mycket låga skjuvhållfasthetsvärden till tunnelberg med 600 mm sprängsten.

Tillverkning av fundamenten sker i fabriker som uppfyller följande krav:

  • Certifierade enligt SS-EN 1090 upp till utförandeklass EXC3.
  • Produkterna är varmförzinkade enligt ISO 1461.
  • Certifierade enligt EN 9001 och EN 14001.
Fundament för bullerskärmar vid vägar
Bullerskydd med fundament från Terrawing
BULLERSKÄRM JÄRNVÄG
stolpar för fundament längs vägar och järnvägar för bullerskydd
STOLPAR
Fundament för vägmärken och portaler
ÖVRIGA PRODUKTER