Vad tycker kunden?

Skanska Väg & Anläggning Göteborg NCC Anläggning Helsingborg Peab Göteborg
”Vi har använt TerraWing® vingfundament till flera bullerskärmar. Det är ett snabbt och enkelt grundläggningssystem och är billigare än att gräva och gjuta. Ofta är det trångt där man bygger bullerskärmar och man vill undvika att hantera mycket massor. Vingfundamenten slår man ned med minimalt markintrång.” spajser ”Vi har grundlagt två bullerskärmar vid kontrollplatser utmed E6:an här utanför Helsingborg med TerraWing®. Grundläggningssystemet fungerar bra och bygger på systemtänkande med få arbetsmoment och allt material på plats. Tack vare snabbheten är det ekonomiskt fördelaktigt. TerraWing® bör vara perfekt med sin snabbhet för Drift- och underhålls sidan som oftast arbetar i stark trafik.” spajser ”Vi valde TerraWing grundläggningssystem till fyra stycken bullerskärmar utmed E20 i Alingsås. Vi tjänar pengar på att använda den här grundläggningsmetoden, det är en enkel etablering och minimal hantering av massor. Metoden är suveränt snabb och kräver liten arbetsinsats. Kan man också som här korta ned tiden för trafikanordningar är det extra lönsamt.”
spajser
Kennet Wahlqvist Kenneth Andersson Gottfrid Widman
spajser
skanska ncc peab
Produktionschef
Skanska Väg & Anläggning Göteborg
Produktionschef
NCC Anläggning Helsingborg
Platschef
Peab Göteborg 
spajser



Vägmästare Mariestad Bygg & Fastighetsservice AB Vägverket
”Här i Västergötland har vi använt vingfundament för grundläggning av vägmärken under ca15 års tid. Vi använder ytterst få betongfundament i dag. Fördelen med TerraWing vingfundament är att dom sitter stadigt förankrade i marken om man slår ned dom på rätt sätt. Grundläggningsmetoden är snabb och tid är ju pengar. Med dom risker det innebär att vara på vägen i dag så vill man snabbt därifrån.” ”Jag vill jämföra vårt användande av TerraWing® grundläggningssystem med när elsågen ersatte fogsvansen. Det går oerhört mycket snabbare än tidigare grundläggningsmetoder och till en betydligt lägre kostnad. En stor del av kostnaden ligger i dag på skydds- och följefordon vid arbete i trafikmiljö. Jag är övertygad om att när beställarna ser besparingarna kommer TerraWing® oftare att föreslås som grundläggningsmetod”. ”Tid är pengar, vi ser att metoden att grundlägga vägmärken med TerraWing är en mycket snabb och trafiksäker metod. På några få minuter har man fundamentet på plats i marken. I Skåne grävde och borrade vi tidigare ned fundament men har nu nästan helt övergått till TerraWing fundament.”
spajser
Kent Hallén Åke Nilsson Bengt Randau
vvplog vvplog
Vägverket Produktion
Vägmästare Mariestad
VD
Verksam i bygg- och anläggningsbranschen sedan 1949.NORRMALMSTORG
Vägverket Produktion
Ansvarig för vägmärken och trafikanordningar i Skåne